W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.

OK, rozumiem i akceptuję
Oferta
OFERTA BIURA GUARD

Oferujemy i wykonujemy badania termowizyjne:

 • bezinwazyjnie wyszukujemy błędy w izolacji
 • robimy badania oraz analizy w zakresie:


– wad technologicznych dot. izolacyjności budynków
– badania termowizyjnego nieruchomości przed zakupem, aby pokazać ukryte wady konstrukcyjne budynku (np. mostki termiczne, braki w izolacji, zawilgocenie izolacji, uszkodzenie izolacji itp.)
– stanu izolacji budynków, niezbędnej przed termomodernizacją budynków
– lokalizacja uszkodzeń, nieszczelności oraz wycieków instalacji grzewczej
– złego stanu izolacji instalacji – rurociągów, kotłów

W naszej ofercie m.in.:

 1. Projekty i ekspertyzy budownictwa podziemnego wraz z infrastrukturą, likwidacja szkód górniczych, likwidacja szkód po katastrofach budowlanych – geologia, likwidacja osuwisk
 2. Ekspertyzy podwodne, projekty budowlane tam, zbiorników retencyjnych i wszelkich budowli hydrotechnicznych
 3. Projekty budowlane wielkokubaturowe wraz z infrastrukturą

 


Wykonujemy badania i pomiary kontrolne w zakresie urządzeń instalacji i sieci elektro-energetycznych z protokołami i oświadczeniami przy odbiorze budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej.
Wykonujemy ekspertyzy podwodne tam, zbiorników retencyjnych i wszelkich budowli hydrotechnicznych przez wykwalifikowany zespół profesjonalnych nurków z uprawnieniami.

Projektujemy i wykonujemy inwestycje:

 

 • budowle ochronne: schrony, ukrycia
 • strzelnice zakryte i otwarte
 • budownictwo przemysłowe (budynki produkcyjne, magazyny, hurtownie),
 • budownictwo użyteczności publicznej (hotele, szkoły, sale gimnastyczne, boiska, sale sportowe wielofunkcyjne, przedszkola, przychodnie, budynki administracji państwowej, komisariaty),
 • budownictwo usługowe (budynki handlowe, biurowe, usługowe),
 • obiekty specjalistyczne (stacje recyklingu, stacje benzynowe, stacje uzdatniania wody, kompostownie, szyby górnicze, różnego rodzaju obiekty przemysłowe),
 • budynki hodowlane (stajnie, obory),
 • obiekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i infrastruktury drogowej (parkingi, drogi, kanalizacje deszczowe i sanitarne),
 • specjalizujemy się również w modernizacji, adaptacji obiektów zabytkowych i sakralnych.


Oferujemy:

 

 • opracowanie projektów budowlanych wielobranżowych wszelkiego typu obiektów oraz ich wykonanie od podstaw,
 • opracowanie wielowariantowych projektów architektonicznych oraz funkcjonalno-przestrzennych obiektów i terenów inwestycyjnych,
 • odwierty geologiczne pod przygotowanie inwestycji,
 • opracowywanie projektów robót geologicznych
 • opracowywanie dokumentacji geologiczno -inżynierskich
 • monitorowanie odchyleń szybów górniczych,
 • projekty wzmocnień szybu kopalni wraz z określeniem wymagań bezpieczeństwa,
 • ekspertyzy techniczne szybów górniczych, wież wyciągowych,
 • pomiary odchyleń i osiadań szybów górniczych z analizą wyników i wnioskami,
 • projekty zabezpieczeń szybów górniczych i wież wyciągowych,
 • ekspertyzy geologiczno-górnicze na terenach objętych szkodami górniczymi,
 • obiekty hydrotechniczne: zapory wodne ziemne i betonowe, stopnie wodne, jazy, śluzy wodne, kanały i zbiorniki retencyjne.
 • ​​inwentaryzacje (inwentaryzacje terenów zielonych , inwentaryzacje dendrologiczne, sporządzanie kosztów wycinki).


Gwarantujemy obsługę formalno-prawną przy uzyskaniu pozwolenia na budowę:

 

 • uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
 • opracowanie map do celów projektowych,
 • uzgadnianie projektów u rzeczoznawców ds. BHP, higieniczno-sanitarnych, p.poż.,
 • opracowanie operatów wodnoprawnych, raportów oddziaływania na środowisko,
 • dodatkowe usługi związane z: podziałem działek, wydzielaniem samodzielności lokali, zmianą sposobu użytkowania obiektów lub ich części,
 • opracowanie przedmiaru robót, kosztorysów, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
 • Posiadamy doświadczenie w kraju i za granicą w szczególności USA , Kanadzie , Europie południowej i Azji , dla których to firm nadal świadczymy nasze usługi

CO NAS WYRÓŻNIA

Doświadczenie i rzetelność

Guard działa na rynku od 2007 roku. Firma zapewnia kompleksową usługę od koncepcji architektoniczno-przestrzennej, przez realizację, do bezpośredniego nadzoru autorskiego.

Kompleksowa obsługa w kraju i za granicą

Wykwalifikowany zespół zapewnia kompleksową usługę . Nasza firma świadczy usługi w kraju i za granicą w szczególności USA , Kanadzie , Europie południowej i Azji.

Wykwalifikowny zespół

Nasz firma to zespół rzetelnych fachowców. Wykwalifikowani pracownicy naszej firmy, poradzą sobie z każdym wyzwaniem i rozwiążą każdy problem.

NASI KLIENCI O NAS, CZYLI REFERENCJE NASZYCH REALIZACJI. ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z TYM CO INNI MÓWIĄ O NASZEJ FIRMIE, ZESPOLE I PRACY.

GRUPA GUARD grupa guard